Проектен координатор

Paul McCormackpaulmccormack@belfastmet.ac.uk


Национални координатори

DENMARK

ИРСКА

СЕВЕРНА ИРСКА

ИТАЛИЈА – Anna Moreno – arise@ibimi.it

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ХОЛАНДИЈА

ПОРТУГАЛИЈА