Пилот студиите на ARISE ќе ги покажат придобивките од повеќе критериуми од примената на новите вештини за дигитализација кон енергетската ефикасност и приспособената шема на квалификации за признати компетенции.

Ова ќе се состои од развој/употреба на пилот примероци од матрицата на компетенции, резултати од учењето и модели и алатки за обука; имплементација на развиениот метод во форма на широки демонстрации и тестови низ европа; примена на методот за репрезентативно признавање на компетенциите во испитувања на вештини за одржлива енергија, надградба и градење капацитети; поврзување со извори на учење и активности за микроучење, развој на дополнителни извори и материјали за учење и оценување.

Ова ќе се постигне со развој на рамка за усогласување на модулите за обука на arise со системите за сертификација на цпд и подготовка на упатства за клучните двигатели на пазарот за мерки за поддршка и стимулирање и регулаторни барања. ова ќе воспостави благодарност и прифаќање на вештините за одржлива енергија во градежништвото, стимулирајќи ја побарувачката на пазарот за вештините.