Квалификациската рамка заснована на работни задачи ќе ги опфати вештините за системи за обновлива енергија (ОЕС), енергетска ефикасност (ЕЕ), енергетски перформанси во згради (EПВ) и употреба на БИМ за подобрување на енергетските перформанси (BIM4EP) користејќи дигитализација како катализатор. Резултатот ќе биде нова рамка заснована на работни задачи и ниво на познавање на вештини за инклузивнa дигитализација на квалификации за енергетски вештини дополнети со наставни единици и исходи од учењето. Рамката ќе биде проширена основа за системот за континуиран професионален развој (ЦПД) ARISE што ќе се имплементира во платформата за обука на ARISE. Тоа ќе овозможи и генерирање (создавање) изјави за учење компатибилни со МЛЦР (корисни за аналитика на учење) и единица на резултати од учењето кои формираат модули за надградба (кои може да се користат како влез за потврдени достигнувања во учењето со користење на блокчејн технологија).