ARISE-projektet vil benchmarke energi- og digitaliseringsfærdighederne ved at måle deres nuværende grad af modenhed, viden og forståelse inden for miljøsektoren i byggeriet. Dette skal integreres med processen med digital transformation af AEC-industrien, især hvad angår motivationsfaktorer, barrierer og mangler.

Benchmark baseres på en gennemgang af state-of-the-art inden for den nyeste litteratur og undersøgelsesdata samt tidligere rapporter og EU-projekter, der stadig er relevante. Dette kombineres med en intern analyse af disse. Analysen vil også undersøge forskellene mellem EU-landenes lovgivning, kvalifikationer og certificeringssystemer.

Det interne benchmark vil analysere, evaluere, sammenligne og foreslå måder hvorpå tidligere H2020-projekter kan integreres for at danne den indledende kernestyrke i dette projekt. Dette forventes at få en direkte indvirkning på stimulansen og stigningen i efterspørgslen efter energifærdigheder. Dette følger op på BIM-EPA-arbejdet og bidrager til den fortsatte bæredygtighed, rækkevidde og virkninger af tidligere EU-finansierede projekter. Sådanne analyser vil omfatte elementer som tidligere udviklede rammer, certificeringer og kvalifikationer, materialer, it-ressourcer/platforme, læringsudbytte, generelle output og resultater. Industriens benchmark vil fortsætte yderligere gennemgang af mangler i markedet og drivkræfter relateret til energifærdigheder, der skal udføres for at være mere effektive, når efterspørgslen stimuleres, og der vil blive gennemført en teknisk interessentundersøgelse.