De første ARISE-casestudier skal demonstrere fordelene ved, at der indgår flere kriterier ved anvendelsen af ​​nye digitaliseringsfærdigheder til energieffektivitet og den tilpassede kvalifikationsordning for godkendte kompetencer.

Dette vil bestå af udvikling og brug af pilotprøver, der kombinerer ​​kompetencer, læringsresultater, træningsmodeller og værktøjer. Implementeringen af den metode, der udvikles i form af den omfattende demonstration af test i hele Europa; anvendelse af metoden til en repræsentativ anerkendelse af kompetencer inden for forsøg med bæredygtig energi. Opkvalificering og kapacitetsopbygning. Tilslutning til læringskilder & mikrolæringsaktiviteter, samt udvikling af flere kilder og materialer til læring og bedømmelse.

Dette bliver indfriet ved at udvikle en ramme til at tilpasse ARISE-uddannelsesmoduler til CPD-certificeringssystemer og ved at udarbejde retningslinjer for de centrale spillere på markedet for støttende og stimulerende tiltag og regulerede krav. Dette vil skabe værdsættelse og accept af kvalifikationerne omkring bæredygtig energi i byggeriet, hvilket igen må forventes at styrke markedets efterspørgsel efter netop disse færdigheder.