ARISE-konsortiet ledes af Belfast Metropolitan University, der har fået en bevilling på € 1,12 millioner fra Horisont 2020-arbejdsprogrammet: Opbygning af en CO2-fattig og fremtid, der kan reducere klimaforandringerne via en sikker, ren og effektiv energi. En del af udfordringen består i at øge efterspørgslen på markedet efter færdigheder indenfor bæredygtig energi i byggebranchen.