Den spilbaserede platform skal fremskynde digital levering ved at belønne brugeren, når han/hun indfrier milepæle for sine præstationer. Den spilbaserede funktion består i, at deltagerne får point, hver gang de gennemfører et af delmålene med succes. Jo flere deltagere, der medvirker, des vigtigere bliver det at holde styr på hvem, der har opnået hvilke point. Det har vist sig, at markeringen af et fremskridt er særligt motiverende, når det drejer sig om spil. Deltagerne vil kun kunne beholde deres point, hvis de gennemfører. Systemet uddeler også badges, virtuelle mærker, som frigøres, når deltagerne indfrier de fastlagte mål.

Samtlige point, badges og niveauer, som deltagerne opnår, kan efterfølgende sendes til blockchain-netværket, som gør det muligt at skabe et stort europæisk lager for certificeringer og anerkendelser af færdigheder. ARISE vil revolutionere læringsprocessen ved at udvikle en krypto-baseret udveksling af færdigheder, hvor man genererer indtægt på det interface for færdigheder og læring med et system, der er baserert på anerkendelse af færdigheder fremfor akkreditering. Belønningen ved at tilegne sig en kompetence på et vidst niveau vil være en CERT-coin – den innovative valuta for færdigheder og læring i byggesektoren, der rummer fordelene ved nutidens digitale transformation.