Velkommen

Dette er en platform til udveksling af synspunkter, tanker og forslag til, hvordan vi alle kan handle i fællesskab for at levere kompetencer og uddannelsesløsninger, der gør det muligt for byggesektoren at omfavne digitalisering som en vej til at øge effektiviteten, konkurrenceevnen også opnår mere grønne praksisser gennem hele byggeriet værdikæde.

Mens vi planlægger satellitnavigationen for vejen til et netto nul for byggesektoren, er færdigheder og træning den ægte ledestjerne, som vi skal navigere efter, hvis vi vil have succes. For at fremskynde denne rejse er det absolut nødvendigt, at vi deler vores resultater, muligheder, færdigheder og ideer til gavn for hele sektoren. ARISE er medlem af BIM Energy Performance Alliance (BIM-EPA), hvis formål er at digitalisere processen for at få de nødvendige færdigheder til at kunne skabe et mere bæredygtigt og energieffektivt miljø for byggeriet.

Byggeriet er en af de sektorer, som det er sværest at gøre uafhængig af kul, men i kraft af digitaliseringen som et redskab til at kompetenceudvikle, eksisterer der også en mulighed for skabe forbedringer. I dette forum arbejder vi på at informere og aktivere byggebranchen.

Dette forum søger at informere og aktivere byggebranchen, engagere sig i den digital transformation af sektoren, stimulere efterspørgslen efter bæredygtige energikompetencer, levere et grønnere byggeri, opbygge en kultur inden for byggesektoren, der er miljøvenlig og klar til det digitale spring.

Vi tilskynder til, at du kommer med input, og disse vil altid være velkomne. Kom og vær med og lad os gennem det brede EU-samarbejde i fællesskab bygge den digitale køreplan for omlægningen af byggesektoren.