Det læringsindhold med tilhørende værktøjer, der bliver foreslået, vil være baseret på den benchmarking, der udvikles i projektet og vil også afspejle de færdigheder, der bliver defineret i forhold til opgavernes stigende sværhedsgrad. Læringsindholdet og værktøjerne vil være tilgængelige i den spilbaserede træningsplatform. Læringsindholdet vil være baseret på moduler i mikrostørrelse, der giver brugerne af den endelige platform en række valg blandt relevante mikromoduler, der ikke følger den mere traditionelle lineær pædagogisk tilgang.

Modulerne komplementerer hinanden gennem en digital certificeringsvej. Dette vil give veje til at tilegne sig den ene kvalifikation efter den anden eller til at anvende mikromoduler tilegnet inden for en kvalifikation til at opnå en anden kvalifikation eller et certifikat. Mikro-modulerne vil blive vurderet ved hjælp af en AGIL-metodologi, som vil gøre det muligt at have en tilpasset planlægning, skabe en evolutionær udvikling, tidlig levering og løbende forbedring af læringsindholdet og selve platformen. ARISE vil sigte mod at støtte innovation og fremme kontinuerlig faglig udvikling inden for både energi og digitale færdigheder på en bæredygtig måde og fra et fagligt perspektiv. ARISE vil anvende digitalisering til at give så mange som muligt bæredygtige energikompetencer og til at gøre det attraktivt at tilegne sig disse kompetencer.