ARISE er et europæisk finansieret projekt, hvis formål er at støtte opkvalificeringen af Design- og Bygningskonstruktører inden for områderne energieffektive byggeri og BIM-processor (Building Information Modeling).

Konsortiets deltagere forventer, at det vil øge efterspørgslen efter bæredygtig energi og digitale færdigheder indenfor AEC-sektoren (AEC = Architecture, Engineering, and Construction). De hjælper byggeindustrien med at opnå et mere energieffektivt byggeri. ARISE hviler på fem søjler, der skal muliggøre dette:

  • Standardisering af færdigheder indenfor en fælles EU-læringsramme
  • Adgang til online undervisningsmaterialer og redskaber 24/7
  • Tildeling af det digitale marked i form af transnationale krediteringer for at gøre en anerkendelse mulighed både på tværs af og udenfor EU
  • Krediteringer, der er baserede på en stadig professionel udvikling og et nyt belønningssystem i form af kryptovaluta som bevis for, at man har tilegnet sig de nye færdigheder
  • Hjælp til at iværksætte lovændringer og tiltag, der understøtter anskaffelser for yderligere at stimulere markedets efterspørgsel.

Den globale målsætning for ARISE er at revolutionere læringsprocessen ved både af ændre tilegnelsen og anerkendelsen af færdigheder indenfor bæredygtig energi i byggesektoren. Det nye system til at opøve og bedømme færdigheder vil blive gyldigt i hele EU hvilket kan øge udbredelsen af den kvalificerede arbejdsstyrke indenfor byggeriet.

ARISEs mission er at støtte den dobbelte overgang i byggesektoren og dermed bidrage til  European Recovery and Resilience Plans 2021 -2027 ved at fagfolk fra både design og bygningskonstruktion kan få nye færdigheder indenfor deres eget felt og indenfor digitalisering og bæredygtig energi. Dette sker samtidig med, at aftagerfeltet efterlyser klare retningslinjer for værdiskabende anerkendelse af færdigheder og udnyttelsen af fordelene ved disse.

Ved at tilbyde klar udveksling af læring, gennemsigtighed i transaktionerne for opkvalificering og anerkendelse af de kvalifikationer, man har tilegnet sig, kommer ARISE til at øge efterspørgslen efter færdigheder indenfor bæredygtig energi.

Det vil også udvikle læringsprocessen ved at generere indtægter baseret på kompetenceudvikling og læringsudveksling med et digitalt system, der er baseret på anerkendelse af færdigheder snarere end akkreditering. Et trænings- og transaktionssystem udviklet i projektet vil belønne elever, når de opnår kompetencer på et vist niveau med kryptovalutaen til brug for udveksling af færdigheder – CERTcoin – den innovative valuta for færdigheder og læring i byggesektoren, der favner fordelene ved nutidens digitale omstilling.